در  این هوای گرم كدام گزینه بیشتر می چسبد؟

الف:هندوانه  خنك
ب: استخر آب
ج:یخ در بهشت با طعم آلبالو
 د:یك ماچ آبدار از گونه شما* * * * * * * * * * * *


هوا خیلی گرمه دارم خفه میشم كاش تو اینجا بودی.
.
.
.

 لااقل دو تا جك واسمون میگفتی یخ میكردیم


* * * * * * * * * * * *


سلام خوبی ؟ خواستم بهت بگم دیگه رفتیم تو فصل تابستون !

 بیماری وبا تو این فصل زیاد میشه

کمتر با آفتابه آب بخور


* * * * * * * * * * * *چو تــــــابستان شد و هنگام کنــکور/ هــزاران بـــــــــــــار رفتم تا لب گور

پشیمــــــان گشته ام از کردۀ خویش/  نبرده علــــــم کــــــــار بـــنده را پیش* * * * * * * * * * * *


اگر در شبی تابستانی صدای کف زدن به گوشتان رسید

 صدای بزن و بکوب  و پایکوبی نیست!

آگاه باشید که یکی از ابنای بشر دست خالی

 به نبردی تن به تن با پشه و انبوه دژخیمان خونخوار رفته است!* * * * * * * * * * * *
 

تابستونه هــوای پــشــت بـام شب پر سـتاره          بــه آدم مـیــدهـد عـمـــر دوبــــــار

اوز زیـبـاتـراز هر سرزمـیـن است                         بهشـت دنـیـوی گویـنـد هـمین است
  

* * * * * * * * * * * *


*تابستان؛*

فصل ِ برگِ توت و پیلهُ پروانه.

فصل نامزد شدن یخ با آب

فصل خوابیدن روی بام

فصل دیدار کسی در آسمان

بی تعارف این دلم خیلی هوایت میکند


* * * * * * * * * * * *


در این تابستان داغ نگاهای سردت كشنده تر از گرما ست  و من در آسمان دوستیمان  گویی برف و سرما را تا مغز استخوانم درك میكنم* * * * * * * * * * * *

 
آری تابستان است فصل محبت من به تو
نگاه گرم من به تو
لذت بخش عرق شرم تو
هدیه تابستان عشق من به تو