مسیج اورژانسى:همین آلان که دارى مسج مى خونى،خودت روماچ کن، دلتنگت شدم!!


* * * * * * * * * * * *


آموخته ام … که گاهی تمام چیزهایی که یک نفر می خواهد،

فقط دستی است برای گرفتن دست او، و قلبی است برای فهمیدن وی . . .* * * * * * * * * * * *


دعا میکنم غرق باران شوی / چو بوی خوش یاس و ریحان شوی

دعا میکنم در زمستان عشق / بهاری ترین فصل ایمان شوی . . .


* * * * * * * * * * * *


وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنن

اما گفتن اجازه صاحبش لازمه .

اجازه میدی !؟


* * * * * * * * * * * *


تنها یک راه به سوی بهشت وجود دارد که در زمین ، آن را عشق می نامند . . .* * * * * * * * * * * *


قرارمون این نبود ، قرار بود برای برقراری یکدیگر بکوشیم

نه برای بی قراری ، حالا که از من دوری بدجوری بی قرارتم . . .


* * * * * * * * * * * *


عاشقتم تو این دو روز خوب و بد / با من بمون ، باهات بمونم تا ابد . . .* * * * * * * * * * * *


مست عشقم مست شوقم مست دوست / مست معشوقی که دنیا دست اوست . . .* * * * * * * * * * * *روز محشر عاشقان را قیامت کار نیست / کار عشق جز تماشای وصال یار نیست . . .* * * * * * * * * * * *


ما ز یاران چشم یاری داشتیم

هندوانه کاشتیم اما کدو برداشتیم !


* * * * * * * * * * * *


امروز رفتم برات یه ساعت بخرم ولی هرچی گشتم

هیچ ساعتی به قشنگیه اون ساعتی که دیدمت پیدا نکردم !* * * * * * * * * * * *


گاه برای ساختن باید ویران کرد ، گاه برای داشتن باید گذشت

و گاه در اوج تمنا باید نخواست . . .