اگه گفتی  love یعنی چه؟ Lیعنی لنگه نداری،Oعمر منی،V وجودمی،E انتهای معرفتی

 

* * * * * * * * * * * *

 

برادری مانند کوه یخی می باشد که تا خورشید خیانت بر آن نتابد ذوب نخواهد شد.

 

* * * * * * * * * * * *

 

در مرام ما نیست ترک کردن دوست با هرکه عهد بستیم جان ما در دست اوست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

زندگی شهد گل است زنبور زمان میمکدش، آنچه میماند عسل خاطره هاست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

سه جور قهوه داریم شیرین مثل حرفات، رقیق مثل قلبت، تلخ مثل دوریت.

 

* * * * * * * * * * * *

 

دوری پایان دوستی نیست لطیف ترین غم دنیاست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

عاشقان را عشق فرمان میدهد لوتیان را معرفت، سلام با معرفت.

 

* * * * * * * * * * * *

 

در هوایم هوسی نیست بجز دیدن تو، تو گل یاسی و من تشنه بوییدن تو.

 

* * * * * * * * * * * *

 

مست عشقم مست یارم مست دوست / مست آن یارم که عالم مست اوست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

#####O<--<#### این منم که ازدوری تو رو ریل قطار خوابیدم و تا SMS ندی پا نمیشم.

 

* * * * * * * * * * * *

 

قانون دوم نیوتن: عشق در پسر ها هرگز از بین نمیرود، بلکه از دختری به دختر دیگر انتقال می یابد!

 

* * * * * * * * * * * *

 

اگر عاشق شدی در شهر غربت/ سوار خر شو برگرد ولایت!&

 

* * * * * * * * * * * *

 

یک بوس کوچولو تقدیم به تو که مهرت صفاست، عهدت وفا ست و محبتت کیمیاست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

میگن غرورت را به خاطر اون کسی که دوستش داری بشکن ولی اون کسی رو که دوستش داری را به خاطر غرورت نشکن

 

* * * * * * * * * * * *

 

اتل متل توتوله / حال گلم چطوره / اینو بخون یادم کن / لبخند بزن شادم کن

 

* * * * * * * * * * * *

 

این رو میدونی که با هر پلکی که میزنی نفس میکشم پس به کسی خیره نشو میمیرم

 

* * * * * * * * * * * *

 

بیا این گونه زندگی کنیم :آرام اما ساده، عاشق اما واقعی، همدل اما راستگو، رفیق اما صمیمی

 

* * * * * * * * * * * *

 

کسی پرسید اندوه تو از چیست؟سبب ساز سکوت مبهمت کیست؟ برایش صادقانه می نویسم: برای آنکه باید باشد و نیست.

 

* * * * * * * * * * * *

 

مردن به راه دوست چو آغاز زندگیست ما زنده ایم از اینکه بمیریم برای دوست

 

* * * * * * * * * * * *

 

از سازمان هواشناسی مزاحمتون میشم یه نفر اینجا د لش هواتون رو کرده باید چیکار کنه؟

 

* * * * * * * * * * * *

 

فرق تو با خون میدونی چیه؟

خون میره توی قلب و بر میگرده ولی تو برنمیگردی

 

* * * * * * * * * * * *

 

هواشناسی گفت: برف باعث  یخ زدن گل ها  شدهsmsزدم ببینم گل من حالش چطوره؟