می گه شیشه عمر آدمها اگر خیس بشه عمرشون کم می شه، می دونستی چشات شیشه عمر منه؟

 

* * * * * * * * * * * *

 

سکوتم صدای تو، هوایم هوای تو، دلتنگم برای تو، زندگیم فدای تو.

 

* * * * * * * * * * * *

 

در سکوت دادگاه سرنوشت عشق بر ما حکم سنگینی نوشت، گفته شد دلدارها از هم جدا، وای بر این حکم و این قانون بی رحم

 

* * * * * * * * * * * *

 

هر جا بری با هاتیم

مثل علف زیر پاتیم

مثل عسل رو لباتیم

مثل یه اشک تو چشماتیم

مثل غنچه رو لپاتیم

بذار بگه: خاک پاتیم آخه

بد جور خاطرخاطیم

 

* * * * * * * * * * * *

 

یه روز ستاره ی آروزها از آسمون آمد بهم گفت: یه آرزو کن، من تو رو ازش خواستم، اون هم گفت: محاله، گفتم: چرا؟ گفت: من کاری با فرشته ها ندارم

 

* * * * * * * * * * * *

 

ای کاش باغ بهارت بودم / اندر قفس عشق کنارت بودم

ای کاش به هر سو که نظر می کردی / من مردمک چشم سیاهت بودم

 

* * * * * * * * * * * *

 

زندگی وقتی قشنگه که در کتاب قانون آن اصل معرفت ماده محبت و تبصره عشق نوشته شده باشه .

 

* * * * * * * * * * * *

 

یه گونی عشق تقدیم به تو.....

عشقش واسه خودت گونیش هم واسه نون خشکاتون

 

* * * * * * * * * * * *

 

باران بهانه بود تا تو زیر چتر من تا انتهای کوچه بیایی !

 

* * * * * * * * * * * *

 

وقتی کسی به دل نشست ، نشستنش مقدس است ، حتی اگر نبینمش ، همین برای من بس است .