تو را دوست دارم بدون آنکه علتش را بدانم ،محبتی که علت داشته باشد یا احترام است یا ریا

 

* * * * * * * * * * * *


این زندگی من است : وقتی خواستم زندگی کنم راهم را بستند وقتی خواستم ستایش کنم گفتند خرافات است وقتی خواستم عاشق شوم گفتند دروغ است وقتی خواستم بگریم گفتند ریا است وقتی خواستم بخندم گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید می خواهم پیاده شوم !!!

 

* * * * * * * * * * * *


بعد از غروب ، یه ستاره به آفتابگردان چشمک زد آفتابگردان سرشو پایین انداخت ، گفت به خورشید وفادارم. کاش میشد ما هم آفتابگردان و خورشید باشیم افسوس...

 

* * * * * * * * * * * *


ای کاش زندگی مثل فوتبال بود ، که خوشی را پاس ، جدایی را شوت ، بی وفایی را فول ، غم را آفساید و محبت را گل می کردیم .

 

* * * * * * * * * * * *


دوستی مثل درخته ، اینکه چقدر میتونه بلند بشه مهم نیست ، اینکه چقدر ریشه اش میتونه عمیق بشه مهمه .

 

* * * * * * * * * * * *


عاشق یک بار به دنیا میاد اما سه بار میمیره ، وقتی یارشو با کسی می بینه ، وقتی بفهمه اون دوستش نداره ، وقتی بفهمه هیچ وقت به اون نمیرسه
!

 

* * * * * * * * * * * *

 

بهترین زمان برای سکوت زمانی است که حس میکنید باید جوابی بدهید.

 

* * * * * * * * * * * *


این عشق است كه حیات عاشق را تشكیل میدهد ، و گرنه معشوق بهانه است .

 

* * * * * * * * * * * *


عمری زندگی کردم تا بدانم عشق چیست / عشق یک فرصت است ، تکرار آن ممکن نیست .

 

* * * * * * * * * * * *

 
زیباترین آغاز را با تو تجربه کردم، پس تا زیباترین پایان با تو می مانم.  

 

* * * * * * * * * * * *


هیچ کس استحقاق اشک های تو را ندارد و آن هم که دارد باعث اشک های تو نمیشود.

 

* * * * * * * * * * * *


هیچ زمستانی ماندنی نیست...حتی اگر تمام شبهایش یلدا باشد.

 

* * * * * * * * * * * *


یکصد مرد می توانند یک اردوگاه بسازند ، اما ساختن خانه تنها به یک زن نیاز دارد
.

 

* * * * * * * * * * * *


در جدال صخره با آب همیشه آب پیروز است ، نه به خاطر قدرتش بلکه به خاطر سماجت و پشتکارش.