سلام خوبی ؟ یه سوال داشتم

تو دل منو ندیدی ؟ آخه از وقتی اومد دنبال تو دیگه بر نگشت !

 

* * * * * * * * * * * *

به که گویم که تو منزلگه چشمان منی / به که گویم که تو گرمای دستان منی


گرچه پاییز نشد همدم و همسایه من / یه که گویم که تو باران زمستان منی . . ..

* * * * * * * * * * * *

 

ای دوست گلی به یادگار بفرست ، گر لایق گل نیستم خار بفرست

از بهر خدا ، نه از بهر دلت ، من پیامی داده ام تو جوابی بفرست !

 

* * * * * * * * * * * *

 

مثل باران چشمهایت دیدنی است ٬ شهر خاموش نگاهت دیدنی است

زندگانی معنی لبخند توست ٬خنده هایت بی نهایت دیدنی است . . .* * * * * * * * * * * *


از قلبم پرسیدم عزیزت کیه ؟ گفت اس ام اس بزن ببین کجا میره !* * * * * * * * * * * *

 

مهربانی را قسمت کنیم ٬ من یقین دارم به ما هم میرسد

آدمی گر ایستد بر بام عشق ٬ دستهایش تا خدا هم میرسد . . .* * * * * * * * * * * *


A,B,C,D,E,F,G,H, _ ,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S,T,U,V,W,X,Y,Z

دنبال I نگرد ! چون فدای U شده !!!


* * * * * * * * * * * *


ای کاش …… این جای خالی را تو برام پر کنی . . .


* * * * * * * * * * * *


وای بر اسیری کز یاد رفته باشد / در دام مانده باشد صیاد رفته باشد . . .


* * * * * * * * * * * *

 

گویند زیارت نه به همت است نه به قسمت / به دعوت است

پس ای گروه دعوت شده ما را نزد پروردگارتان یاد کنید . . .


* * * * * * * * * * * *


همه هست آرزویم ، که ببینم از تو رویی

چه رسد که من هم برسم به آرزویی . . .


* * * * * * * * * * * *


شانه های عاشقان گر تکیه گاه اشک هاست / پس چرا بر شانه ام اشکی نمی ریزد کسی . . .


* * * * * * * * * * * *


اشک ها ریزم اگر شب به آخر برسد / شب فقط یاد توام ، کاش به آخر نرسد . . .


* * * * * * * * * * * *

 

عاشقی مثل فوقبال میمونه ، اگه مهربونی کنی گل میخوری . . .